18
Sep

Stażysta

Publicis Consultants szuka:

Stażysty

Zadania:

– Prowadzenie researchu w ramach projektów dla bieżących klientów

– Pomoc w tworzeniu ofert i prezentacji

– Tworzenie baz mediów

– Generowanie raportów

– Przygotowywanie monitoringu mediów

– Asystowanie w koordynacji eventów i wydarzeń prasowych

Wymagania:

– Entuzjazm i zaangażowanie

– Umiejętność pisania tekstów, formułowania myśli na piśmie

– Zainteresowanie i chęć rozwoju w kierunku public relations i szeroko rozumianej komunikacji

– Odpowiedzialność za powierzone zadania, samodzielność, dokładność

– Dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

– odpłatny staż

– możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w Grupie Publicis – jednej z największych międzynarodowych firm doradztwa komunikacyjnego na świecie

– dostęp do globalnego know-how

– pracę w zgranym zespole, z doświadczonymi konsultantami o wielu specjalizacjach i szerokich horyzontach.
Kontakt

Prześlij aplikację na: praca@publicis.pl , w temacie maila wpisz „Rekrutacja – Stażysta ”
Do oferty dołącz oświadczenie:

Współadministratorami danych osobowych są spółki wchodzące w skład Publicis Communications, to jest: Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583), ul. Wołoska 9A, Publicis Lion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583), ul. Wołoska 9A, Prodigious Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583), ul. Wołoska 9A, Leo Burnett Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583), ul. Wołoska 9, Arc Worldwide Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583), ul. Wołoska 9, MSLGROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583), ul. Wołoska 9, Interactive Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-623), ul. Mazowiecka 38, Saatchi & Saatchi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 42.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu i prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy świadczący usługi związane z rekrutacją. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku zgody na wiele procesów rekrutacyjnych – przez okres 2 lat. Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych możesz zgłaszać, pisząc na adres emailowy: rekrutacja@publiciscommunications.com.

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz w przesłanych/załączonych dokumentach dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz w przesłanych/załączonych dokumentach dla potrzeb realizacji innych procesów rekrutacji, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.

(czytelnie imię i nazwisko) ________________________________________________

(adres zamieszkania) ________________________________________________

(data i podpis) ________________________________________________

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności w rekrutacji

ZAPRASZAMY